Qoraa - Cindy

Takoorka hadalka ayaa liita. Maxaan u fiirsadaa markaan xidhayo aalada Maqalka sahasha?

Dadka maqalka naafada ka ah, aalada maqalka sahasha ayaa ka mid ah hababka wax ku oolka ah ee lagu wanaajiyo dhageysigooda isla markaana looga caawiyo inay si wanaagsan ula xiriiraan dadka kale. Marka laga hadlayo saamaynta qalabka gargaarka maqalka, qof kastaa wuu ka duwanaan karaa. Guud ahaan, loogu talagalay ...

Read more ...